<< Previous - Gallery -- Next >>
kathleen wright

Kathleen Wright, 1912 - 1987