<< Previous - Gallery -- Next >>
emma kathleen wright

Emma Kathleen (Kate) Wright 1878-1954 (gran)